NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
“tillsammans” - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:11:48
“alla generationer” - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:14:02
Tillbedjan och Tacksägelse - Anders Marklund & Ulrika Alderblad
Ekumeniska Böneveckan 2021
52:40

Församlingens ledarskap, Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Predikan: Anders Marklund

Mötesledare: Linnea Sörensson

Sång och musik: Karin Wilund och Pernilla Emme

Anders Marklund Församlingen Pernilla Emme Karin Wilund Linnea Sörensson

Publicerad
lördag 28 augusti 2021

Missionskyrkan 2021