NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Livet segrade - Anders Marklund
Påsken 2021
1:07:08
Att lyssna till Gud - Anders Marklund & Anette Zälter
Ekumeniska Böneveckan 2021
51:20
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
Trosbekännelse del 3 "Anden" - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:13:22

Prayfullness, Kan bönen avlasta mig? - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Idag går kollekten till Equmeniakyrkans nationella arbete. Anders Marklund predikar temat för predikan är “prayfullness” Kan bönen avlasta mig?

Anders Marklund

Publicerad
lördag 24 april 2021

Missionskyrkan 2021