NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Att lyssna till Gud - Anders Marklund & Anette Zälter
Ekumeniska Böneveckan 2021
51:20
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
3 é advent
Gudstjänster 2020
56:04
1 á Mosebok Troshjältar - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:06:04

Prayfullness, Kan bönen avlasta mig? - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Idag går kollekten till Equmeniakyrkans nationella arbete. Anders Marklund predikar temat för predikan är “prayfullness” Kan bönen avlasta mig?

Anders Marklund

Publicerad
lördag 24 april 2021

Missionskyrkan 2021