NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Magasin Lördag
Möten & Magasin 2020
54:24
Getsemanestund - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
49:08
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
Ett nådens år - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
49:56

Barnens plats - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

I dagens Gudstjänst barnvälsignas Edit. Anders Marklund predikar över temat Barnens plats och det blir nattvardsfirande. Pernilla Emme med flera står för sången och musiken. Idag går kollekten till Equmeniakyrkans nationella arbete.

Anders Marklund Pernilla Emme

Publicerad
lördag 01 maj 2021

Missionskyrkan 2021