NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Trosbekännelse del 2 - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:16:20
1 á Mosebok Troshjältar - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:06:04
När, Var, Hur är Gud? - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:25:54
Just för en tid som denna - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:12:10

Barnens plats - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

I dagens Gudstjänst barnvälsignas Edit. Anders Marklund predikar över temat Barnens plats och det blir nattvardsfirande. Pernilla Emme med flera står för sången och musiken. Idag går kollekten till Equmeniakyrkans nationella arbete.

Anders Marklund Pernilla Emme

Publicerad
lördag 01 maj 2021

Missionskyrkan 2021