NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Söndagen innan påsk - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
58:46
“alla generationer” - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:14:02
Livet segrade - Anders Marklund
Påsken 2021
1:07:08
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37

Getsemanestund - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Getsemanestund är ett tillfälle kring händelserna runt Jesus just den här kvällen i Getsemane för ca 2000 år sedan. Vi firar en enkel nattvard.

Anders Marklund

Sång och musik Karin Wilund, Martina Gustafsson

Anders Marklund Getsemane Påsk Karin Wilund Martina Gustafsson

Publicerad
onsdag 31 mars 2021

Missionskyrkan 2021