NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jesu återkomst - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
50:00
Livet segrade - Anders Marklund
Påsken 2021
1:07:08
Tillbedjan och Tacksägelse - Anders Marklund & Ulrika Alderblad
Ekumeniska Böneveckan 2021
52:40
Nyåsbön
Gudstjänster 2020
52:18

Getsemanestund - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Getsemanestund är ett tillfälle kring händelserna runt Jesus just den här kvällen i Getsemane för ca 2000 år sedan. Vi firar en enkel nattvard.

Anders Marklund

Sång och musik Karin Wilund, Martina Gustafsson

Anders Marklund Getsemane Påsk Karin Wilund Martina Gustafsson

Publicerad
onsdag 31 mars 2021

Missionskyrkan 2021