NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
Getsemanestund - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
49:08
Vi tar sikte på 2022 - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:09:54
Trosbekännelse del 3 "Anden" - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:13:22

“alla generationer” - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

En Gudstjänst med sång, musik och predikan med temat “alla generationer”.

Anders Marklund predikar. Det blir nattvard och medlemsintagning i den här Gudstjänsten.

mötesledare: Martina Gustavsson

Sång och musik: Karin Wilund, Martina Gustavsson, Isak Wendesten

Anders Marklund Karin Wilund Isak Wendesten Martina Gustavsson

Publicerad
lördag 06 februari 2021

Missionskyrkan 2021