NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Långfredagsgudstjänst - Anders Marklund
Påsken 2021
1:12:46
Trosbekännelse del 2 - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:16:20
Mission - Bertil Svensson
Gudstjänster 2021
1:07:44
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37

“alla generationer” - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

En Gudstjänst med sång, musik och predikan med temat “alla generationer”.

Anders Marklund predikar. Det blir nattvard och medlemsintagning i den här Gudstjänsten.

mötesledare: Martina Gustavsson

Sång och musik: Karin Wilund, Martina Gustavsson, Isak Wendesten

Anders Marklund Karin Wilund Isak Wendesten Martina Gustavsson

Publicerad
lördag 06 februari 2021

Missionskyrkan 2021