NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:07:08
Gudstjänst med Anders Marklund
Tältmöten 2019
1:09:44
Studio Hönö
Tältmöten 2017
31:45
Trosbekännelse del 2 - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:16:20

"att söka en tro" - Anders Marklund

Gudstjänster 2021

Idag blir det mycket sång och musik. Pernilla Emme med band medverkar. Anders Marklund predikar omkring “att söka en tro”. Kollekten går till Equmeniakyrkans Pastor och Diakonutbildning.

Anders Marklund Pernilla Emme

Publicerad
lördag 06 mars 2021

Missionskyrkan 2021