NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Församlingens ledarskap, Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:23:03
Bibeln - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:15:28
Mission - Bertil Svensson
Gudstjänster 2021
1:07:44

Ungdomarna

Gudstjänster 2021

Våra ungdomsledare Linnea Sörensson och Matilda Märs har, tillsammans med våra Götabropraktikanter, hand om gudstjänsten. Trygg och Noa håller i den här Gudstjänsten.

Linnea Sörensson Matilda Märs

Publicerad
lördag 20 mars 2021

Missionskyrkan 2021