NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:40:00
Livet, döden och Evigheten - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:07:54
Ett nådens år - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
49:56
Gudstjänst - Jonathan Holmefur
Gudstjänst 2023
53:40

Mission - Bertil Svensson

Gudstjänster 2021

Predikan av Bertil Svensson över temat "Mission"

Mötesledare: Anders Marklund, Matilda Märs

Sång o musik: Karin Wilund, Martina Gustafsson

Anders Marklund Bertil Svensson Mission Karin Wilund Martina Gustafsson Matilda Märs

Publicerad
lördag 16 januari 2021

Missionskyrkan 2021