NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:07:08
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:10:14
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:00:53
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänst 2023
1:06:52

Gudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledning av Magdalena Sandvik

Sång och Musik av Karin Paulsen, Birgitta Abrahamsson, Daniel Johansson, Emma Wendesten, Anna-Lisa Rudberg, Henning Eliasson, Martin Folkelind

Anders Marklund Birgitta Abrahamsson Karin Paulsen Magdalena Sandvik Daniel Johansson

Publicerad
söndag 05 mars 2023