NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst - Martina Gustafsson
Gudstjänst 2023
47:08
Pingsten i sitt sammanhang - Gunnar Samuelsson
Gudstjänster 2021
20:52
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänst 2023
59:04
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:44:29

Gudstjänst - Gunnar Samuelsson

Gudstjänst 2023

Predikan av Gunnar Samuelsson

Mötesledning av Jonathan Bergagård

Sång och Musik av Ulrika Thorsson, Birgitta Abrahamsson, Karin Wilund, Jonathan Bergagård

Gunnar Samuelsson Birgitta Abrahamsson Karin Wilund Jonathan Bergagård

Publicerad
söndag 21 maj 2023

Missionskyrkan 2023