Gudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledning av Lena Ånskog

Sång och Musik av Anton Pettersson, Daniel Johansson, Isak Wendesten, Aron Ingmyr, Martin Hast

Anders Marklund Anton Pettersson Aron Ingmyr Isak Wendesten Martin Hast Daniel Johansson

Publicerad
söndag 26 februari 2023

Missionskyrkan 2023