Gudstjänst - Anders Marklund, intervju med Karin Johansson

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledare - Magdalena Sandvik

Sång och Musik av Birgitta Abrahamsson, Martin Folkelind, Carl Molin, Karin Paulsen

Anders Marklund Karin Johansson Birgitta Abrahamsson Karin Paulsen Magdalena Sandvik

Publicerad
söndag 29 januari 2023

Missionskyrkan 2023