Gudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledare - Anders Marklund

Sång och Musik av Jeanette Alfredsson, Daniel Johansson, Sara Christiansson, Isak Wendesten, Anton Pettersson

Anders Marklund Anton Pettersson Jeanette Alfredsson Isak Wendesten Sara Christiansson Daniel Johansson

Publicerad
söndag 05 februari 2023

Missionskyrkan 2023