NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst
Gudstjänster 2020
55:37
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:48:19
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:44:29
Församlingens ledarskap, Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:23:03

Gudstjänst - Jonathan Holmefur

Gudstjänst 2023

Predikan av Jonathan Holmefur

Mötesledning av Anders Marklund

Sång och Musik av Dick & Annika Wendesten, Karin Wilund, Isak Wendesten, Martin Folkelind, Annika Thorsson

Anders Marklund Karin Wilund Dick Wendesten Annika Wendesten Jonathan Holmefur Martin Folkelind

Publicerad
söndag 14 maj 2023

Missionskyrkan 2023