NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
3 é advent
Gudstjänster 2020
56:04
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:00:53
Gudstjänst - Anita Parsan
Gudstjänster 2022
1:19:41
Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:44:29

Gudstjänst - Lars-Göran & Agneta Gustafsson

Gudstjänst 2023

Predikan av Lars-Göran & Agneta Gustafsson

Mötesledare Jonathan Bergagård

Sång och Musik av Karin Wilund, Dick Wendesten, Sten-Åke Granberg och Jonathan Bergagård

Lars-Göran Gustavsson Karin Wilund Dick Wendesten Sten-Åke Granberg

Publicerad
söndag 22 januari 2023