Gudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledare Magdalena Sandvik

Sång och Musik av Pernilla Emme, Karin Wilund, Birgitta Abrahamsson & Lars Fredén

Anders Marklund Pernilla Emme Birgitta Abrahamsson Karin Wilund Lars Fredén Magdalena Sandvik

Publicerad
söndag 08 januari 2023

Missionskyrkan 2023