NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Glädje - Bosse Christoffersson
Gudstjänster 2021
1:10:15
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
52:43
Gudstjänst - Anita Parsan
Gudstjänster 2022
1:19:41
Nyåsbön
Gudstjänster 2020
52:18

Konfirmationsgudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Konfirmationsgudstjänst för de födda 2008.

Mötesledning av Jonathan Holmefur & Linnea Sörensson

Sång och Musik av Dick & Annika Wendesten, Linn Holmberg, Karin Wilund, Daniel Johansson, Martin Hast

Anders Marklund Karin Wilund Dick Wendesten Linnea Sörensson Martin Hast Annika Wendesten Jonathan Holmefur Daniel Johansson Linn Holmberg

Publicerad
söndag 07 maj 2023

Missionskyrkan 2023