NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänst 2023
1:07:32
Bär varandras bördor - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:30:23
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:00:53
De 4 vännerna - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:15:01

Långfredagsgudstjänst - Anders Marklund

Gudstjänst 2023

Predikan av Anders Marklund

Mötesledning av Magdalena Sandvik

Sång och Musik av Kyrkans kör, Birgitta Abrahamsson, Lars Fredén

Anders Marklund Birgitta Abrahamsson Lars Fredén Magdalena Sandvik

Publicerad
fredag 07 april 2023

Missionskyrkan 2023