NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Frikyrkokartan med Öyvind Tholvsen
Seminarium 2017
59:35
Ted talk om Evangelisation
Seminarium 2017
39:55
Ted Talks om Mission
Seminarium 2017
56:05
Syrien med Bertil Svensson
Seminarium 2017
58:59

Social transformation med Paul Cowley

Seminarium 2017

Paul Cowley Seminarium

Publicerad
torsdag 06 juli 2017

Hönökonferensen 2017