NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jesus Födelse
Bibelstudium med Peter Halldorf 2013
57:56
Syndarnas gemenskap
Bibelstudium med Magnus Malm 2018
49:30
Lärjungarna och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
58:37
Kroppslig andlighet
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
59:23

Hur stökigt kan det inte vara?

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Första Korinthierbrevet skildrar en församling med allvarliga problem: partibildningar, konflikter och rättstvister, sexuell omoral, avguderi och stökiga gudstjänster. Vad är det som kan ha hänt? Och vad svarar Paulus församlingen?

Korinthierbrevet Mikael Tellbe Bibelstudium

Publicerad
måndag 03 juli 2017

Hönökonferensen 2017