NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Var blir jag mottagen
Bibelstudium med Magnus Malm 2019
45:02
Tonårsbibelstudium med Daniel Ånskog, 8 Juli
Bibelstudium med Daniel Ånskog 2016
1:07:50
Hur stökigt kan det inte vara?
Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017
55:26
Framtiden och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
1:01:02

Kroppslig andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Församlingen i Korinth var präglad av en tudelning mellan andligt och kroppsligt. Inte kan det fysiska och kroppsliga ha med Gud att göra? Paulus vill visa hur Gud i Kristus handlar i en kropp och hur kroppen är inkluderad i Guds frälsningsverk. Vad betyder det för frågor som har att göra med splittring, sexualitet och nattvardsfirande?

Mikael Tellbe Bibelstudium

Publicerad
torsdag 06 juli 2017

Hönökonferensen 2017