Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Att drivas av tomhet eller tacksamhet
Bibelstudium med Magnus Malm 2019
50:48
9 Juli
Bibelstudium med Anders Sjöberg 2015
56:51
Uppdraget och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
59:55
Församlingen och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
58:20

Kroppslig andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Församlingen i Korinth var präglad av en tudelning mellan andligt och kroppsligt. Inte kan det fysiska och kroppsliga ha med Gud att göra? Paulus vill visa hur Gud i Kristus handlar i en kropp och hur kroppen är inkluderad i Guds frälsningsverk. Vad betyder det för frågor som har att göra med splittring, sexualitet och nattvardsfirande?

Mikael Tellbe Bibelstudium

Publicerad
torsdag 06 juli 2017

Hönökonferensen 2017