NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Tro som uthållighet
Tro med Leif Carlsson 2014
1:03:49
Jesus lidande
Bibelstudium med Peter Halldorf 2013
1:06:19
Församlingen och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
58:20
Framtiden och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
1:01:02

Kristuscentrerad andlighet

Bibelstudium med Mikael Tellbe 2017

Paulus vill forma korinthiernas förståelse av sant andligt liv. Allt andligt liv utgår från Jesus Kristus som korsfäst och förhärligad. Det är utifrån denna förståelse av Jesus Kristus som Paulus vill få korinthierna att fatta goda beslut och att handla rätt. Vad betyder det för hur en kristen bör leva?

Korinthierbrevet Mikael Tellbe Bibelstudium

Publicerad
tisdag 04 juli 2017

Hönökonferensen 2017