Att fortsätta leva med blicken på Jesus

Bibelstudium med Sara Spencer 2022

Med blicken på Jesus i Kolosserbrevet.

Kol 1:9-14

Sara Spencer

Publicerad
lördag 09 juli 2022

Hönökonferensen 2022