NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ögon som ser
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
38:40
Hopp som bär
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
46:02
Evangeliet i Gamla Testamentet
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
41:04
Den lidande tjänaren
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
57:47

Att fortsätta leva med blicken på Jesus

Bibelstudium med Sara Spencer 2022

Med blicken på Jesus i Kolosserbrevet.

Kol 1:9-14

Sara Spencer

Publicerad
lördag 09 juli 2022

Hönökonferensen 2022