NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ungdomsmöte med Ida-Maria Brengesjö
Tältmöten 2015
1:27:31
Guds garderob och skapelsens nya kläder med Fredrik Lignell
Möten Hönökonferensen 2021
1:17:16
Ungdomsmöte med Ida-Maria Brengesjö
Tältmöten 2015
1:41:11
Livet är för mig Kristus
Tältmöten 2019
1:36:35

Uthållighet är vad ni behöver

Möten 2022

Tematexten för konferensen från Hebr 12 är insatt i ett sammanhang som handlar om uthållighet. När vi fäster blicken på Jesus tar vi rygg på honom som uthärdade korset för att något bättre väntade så småningom.

Ida-Maria Brengesjö Fredrik Lignell Hebreerbrevet

Publicerad
söndag 03 juli 2022

Hönökonferensen 2022