NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Inte heller sedan du talat till mig.
Tältmöten 2019
1:28:31
Bartimaios rop
Möten Hönökonferensen 2021
1:36:30
Hur är man rik inför Gud? Fredrik Lignell
Möten Hönökonferensen 2021
1:33:43
Under Ytan
Möten 2022
1:58:28

Fruktan och den bidande kärleken

Möten 2022

Att vänta på Gud i förtröstan är att lita på att han formar våra liv i enlighet med sin kärlek och inte i linje med våra rädslor.

Ida-Maria Brengesjö Fredrik Lignell

Publicerad
lördag 02 juli 2022

Hönökonferensen 2022