Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Vi har ett nytt uppdrag - att dela vårt hopp med andra
Bibelstudium med Sara Spencer 2023
51:13
Vi är frälsta, friköpta och förlåtna
Bibelstudium med Sara Spencer 2023
38:19
Evangeliet i Gamla Testamentet
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
41:04
Liknelsen om den gode Fadern
Bibelstudium med Anders-Petter Sjödin
34:19

Ögon som ser

Bibelstudium med Sara Spencer 2022

Med blicken på Jesus i Lukasevangeliet

Lukas 24:13-49

Lukasevangeliet Sara Spencer

Publicerad
onsdag 06 juli 2022

Hönökonferensen 2022