NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Den lidande tjänaren
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
57:47
Hopp som bär
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
46:02
Lyft din blick med Sara Spencer
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
45:18
Att fortsätta leva med blicken på Jesus
Bibelstudium med Sara Spencer 2022
39:12

Evangeliet i Gamla Testamentet

Bibelstudium med Sara Spencer 2022

Med blicken på Jesus i Hosea

Hosea 1-3

Sara Spencer, är Pastor & Föreståndare i Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling

Sara Spencer

Publicerad
torsdag 07 juli 2022

Hönökonferensen 2022