NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Look-alike
Möten 2022
1:48:58
Hur hittar jag mig själv? med Anton Ahlmark
Möten Hönökonferensen 2021
1:35:56
Fäst blicken på Jesus
Möten 2022
1:53:19
Du finns för en tid som denna med Anton Ahlmark
Möten Hönökonferensen 2021
1:42:23

Vem bär du

Möten 2022

Livet ska inte levas ensam, utan tillsammans. Vi kan göra så mycket mer och vi är fler. Predikan handlar om att bli buren av Gud, men kommer också handla om vem du är med och bär. Vem bär du?

Anton Ahlmark

Publicerad
måndag 04 juli 2022

Hönökonferensen 2022