NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Magasin Fredag
Möten & Magasin 2020
53:54
Smash-läge med Johanna Samuelsson
Möten Hönökonferensen 2021
2:01:44
Hela mitt liv - Lisa Fredlund
Dagens budskap 2020
18:28
Du finns för en tid som denna med Anton Ahlmark
Möten Hönökonferensen 2021
1:42:23

Tillbaka till kroppen med Lisa Fredlund

Möten Hönökonferensen 2021

Inbyggt i tron är rörelsen, kroppen, det fysiska. Både genom tjänandet av den andre, men också genom kroppens liturgi de heliga handlingar vi gör som symboliserar och gestaltar det vi tror. Vad har skett med oss i denna tid då vi helt fråntagits möjligheten att fysiskt närvara.

Lisa Fredlund Just för en tid som denna Möte 19

Publicerad
fredag 09 juli 2021