NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Att bära Guds namn ut i världen
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
53:20
Varför gör sig inte Gud mer synlig
Seminarium 2018
58:20
Lidandets problem: Varför händer detta mig?
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
1:29:59
Naturvetenskap och kristen tro
Seminarium 2018
1:03:45

Den västerländska kyrkans kris: Hur går vi vidare

Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson

Kyrkan växer idag världen över, förutom här i väst. Varför har sekulariseringen vunnit över evangeliet? Och hur går vi vidare?

Stefan Gustavsson

Publicerad
måndag 05 juli 2021

Hönökonferensen 2021