NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Att bära Guds namn ut i världen
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
53:20
Varför gör sig inte Gud mer synlig
Seminarium 2018
58:20
939 böcker, 929 kapitel, 600 000 ord
Hönökonferensen 2022
58:51
Den västerländska kyrkans kris: Hur går vi vidare
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
1:19:37

Lidandets problem: Varför händer detta mig?

Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson

Allt liv är lidande, det visste redan Buddha. Men varför är det så om det finns en god Gud? Och varför drabbar lidandet så fruktansvärt orättvist? Ingen har kämpat mer med den frågan än Job. Vad kan vi lära av hans kamp?

Stefan Gustavsson

Publicerad
onsdag 07 juli 2021

Hönökonferensen 2021