NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Vad var det ursprungliga evangeliet
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
58:00
Varför finns vi? Om Mose, Gud och meningen med livet
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
59:03
Naturvetenskap och kristen tro
Seminarium 2018
1:03:45
Att bära Guds namn ut i världen
Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson
53:20

Lidandets problem: Varför händer detta mig?

Bibelstudium 2021 med Stefan Gustavsson

Allt liv är lidande, det visste redan Buddha. Men varför är det så om det finns en god Gud? Och varför drabbar lidandet så fruktansvärt orättvist? Ingen har kämpat mer med den frågan än Job. Vad kan vi lära av hans kamp?

Stefan Gustavsson

Publicerad
onsdag 07 juli 2021

Hönökonferensen 2021