NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Ledarskap och makt - Fredrik Lignell
Dagens budskap 2020
12:41
You are Royal med Johanna Samuelsson
Möten Hönökonferensen 2021
1:48:20
Glädje Guds närvaro - Fredrik Lignell
Dagens budskap 2020
10:48
Gudstjänst
Möten & Magasin 2020
1:13:09

Den kristna kyrkans DNA - Fredrik Lignell

Möten Hönökonferensen 2021

Vad är vi för en sorts kyrka? Är vi en församling som profilerar diakoni, lovsång, mission,

bibelfördjupning, karismatik, intellektuell bearbetning…? Vilket är vår kyrkas DNA? Röjer vår tids

fixering vid att vårda ett varumärke, nischa sig gentemot alla andra.

Fredrik Lignell Just för en tid som denna Möte 19

Publicerad
tisdag 06 juli 2021