NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jesus Födelse
Bibelstudium med Peter Halldorf 2013
57:56
Lärjungarna och Guds rike
Bibelstudium med Mikael Telbe 2018
58:37
Den lärjunge som Jesus älskade
Bibelstudium med Åsa Molin 2019
48:12
Kärlek i oförsonlighens tid
Bibelstudium 2021 med Åsa Molin
1:39:39

Bara en sak behövs

Bibelstudium 2021 med Åsa Molin

- vad är den enda saken för en tid som denna?

Lukas 10:38-42

Talare: Åsa Molin, författare och lärare för akademi, ledarskap och teologi i Örebro.

Bibelstudium Åsa Molin

Publicerad
lördag 03 juli 2021

Hönökonferensen 2021