NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Nyåsbön
Gudstjänster 2020
52:18
Söndagen innan påsk - Anders Marklund
Gudstjänster 2021
58:46
Gudstjänst - Anders Marklund
Gudstjänster 2022
1:10:40
Gudstjänst - Lars-Göran & Agneta Gustafsson
Gudstjänst 2023
1:28:28

Gudstjänst - Daniel Brattgård

Gudstjänster 2022

Predikan: Daniel Brattgård

Sång och musik: Dick och Annika Wendesten

Dick Wendesten Annika Wendesten

Publicerad
söndag 25 september 2022

Missionskyrkan 2022