NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Pingsten i sitt sammanhang - Gunnar Samuelsson
Gudstjänster 2021
20:52
Gudstjänst - Martina Gustavsson
Gudstjänster 2022
1:00:05
Trosbekännelse del 3 "Anden" - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:13:22
Gudstjänst - Anita Parsan
Gudstjänster 2022
1:19:41

Gudstjänst - Gunnar Samuelsson

Gudstjänster 2022

Predikan: Gunnar Samuelsson

Sång och musik: Magnus och Martina Gustavsson

Gunnar Samuelsson Martina Gustavsson

Publicerad
söndag 08 maj 2022