NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Guds garderob och skapelsens nya kläder med Fredrik Lignell
Möten Hönökonferensen 2021
1:17:16
Uthållighet är vad ni behöver
Möten 2022
2:24:31
Bartimaios rop
Möten Hönökonferensen 2021
1:36:30
Glädje Guds närvaro - Fredrik Lignell
Dagens budskap 2020
10:48

Ledarskap och makt - Fredrik Lignell

Dagens budskap 2020

Klipp från måndagens magasin 2020

Dagens Budskap av Fredrik Lignell, handlar om ledarskap och maktutövning, vad är en narcissists utmärkande drag.

Fredrik Lignell

Publicerad
måndag 06 juli 2020

Hönökonferensen 2020