NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
All trösts Gud
Tältmöten 2019
1:56:55
Livet är för mig Kristus
Tältmöten 2019
1:36:35
Den kristna kyrkans DNA - Fredrik Lignell
Möten Hönökonferensen 2021
1:15:49
Magasinet Måndag
Möten & Magasin 2020
1:04:32

Ledarskap och makt - Fredrik Lignell

Dagens budskap 2020

Klipp från måndagens magasin 2020

Dagens Budskap av Fredrik Lignell, handlar om ledarskap och maktutövning, vad är en narcissists utmärkande drag.

Fredrik Lignell

Publicerad
måndag 06 juli 2020

Hönökonferensen 2020