NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Kvällsmöte med Hans Jansson
Tältmöten 2018
1:42:00
Församlingens ledarskap, Anders Marklund
Gudstjänster 2021
1:23:03
Får man tro vad som helst i kyrkan
Seminarium 2016
1:30:10
Kvällsmöte med Hans Jansson
Tältmöten 2018
1:44:55

Kvällsmöte med Hans Jansson och Anders Marklund

Tältmöten 2018

I Årets öppningsmöte på Hönökonferensen predikar Hans Jansson, pastor i Kungsporten, Huskvarna.

Hans talar om den kristna församlingen,kyrkans unika roll och funktion genom historien och i vår tid.

Församlingen Hans Jansson

Publicerad
lördag 07 juli 2018

Tältmöten 2018

Hönökonferensen 2018