Välkommen hem!

Möte 19

Om det som gått förlorat. Inte bara de förlorade utanför kyrkan, utan om alla de som gått förlorade i vårt eget “hem” - kyrkan. Om uppoffringar, tvivel och församling och att Jesus står med öppna armar.

Ida-Maria Brengesjö Lukasevangeliet

Publicerad
lördag 08 juli 2023

Hönökonferensen 2023