NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Nyåsbön
Gudstjänster 2020
52:18
Livet, döden och Evigheten - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:07:54
Mission - Bertil Svensson
Gudstjänster 2021
1:07:44
Trosbekännelse del 2 - Anders Marklund
Gudstjänster 2020
1:16:20

Julnattsgudstjänst

Gudstjänster 2020

Apell: Anders Marklund

Gudstjänstledare: Per Rönneklev

Sång o musik: Janette Alfredsson, Karin Wilund, Alexander Grönlund

Anders Marklund Per Rönneklev Janette Alfredsson Karin Wilund

Publicerad
torsdag 24 december 2020

Missionskyrkan 2020